.
Schrijfster

Danielle als Schrijfster

Daniëlle als coach binnen de preventie schuldhulpverlening

Eind 2009 volgde Daniëlle een cursus budgetcoaching en op 1 januari 2010 startte zij als zelfstandig ondernemer. Jaren later kan zij met recht zeggen dat ze over een berg ervaring beschikt en een mooi netwerk gemeenten en bedrijven om zich heen heeft waarbinnen zij wordt ingezet zodra een burger of werknemer in de financiële problemen dreigt te komen.
Voor bedrijven: Is het als bedrijf verstandig om iets te doen met financiële problemen (zoals loonbeslag) van een werknemer? Ja, zeker! Werknemers met geldzorgen hebben eerder last van stress, maken sneller ongelukken en zijn gevoeliger voor fraude en diefstal. En dat kost jou als werkgever geld. Bovendien geeft een loonbeslag de salarisadministratie extra werk en raak jij als werkgever door het loonbeslag betrokken bij de schulden van jouw werknemer. Je hebt er dus alle belang bij de financiële problemen van een werknemer te herkennen en deze te helpen oplossen zodat ze niet verergeren. Werknemers die niet hoeven te piekeren over geld melden zich minder vaak ziek en hoeven tijdens werktijd niet te bellen naar schuldeisers, bank, incassobureau of deurwaarder.
Daniëlle kan jouw werknemer helpen om grotere betaalachterstanden te voorkomen en weer grip te krijgen op de financiële situatie. Zij richt zich hierbij vooral op het aanleren van budgetvaardigheden zodat men beter omgaat met het beschikbare inkomen. Het opzetten van een overzichtelijke thuisadministratie en makkelijk zelf te hanteren maandbudgetoverzicht is hier een belangrijk onderdeel van.
In oktober 2013 heeft Daniëlle een nascholing “Loonbeslag in de praktijk” gevolgd bij GGN en Nibud. Heb jij als P&O-er vragen over de vastgestelde beslagvrije voet? Stel je vraag aan Daniëlle.
Gemeente: Naast bedrijven zijn er ook gemeenten die Daniëlle als coach inzetten. Een mooi voorbeeld is de gemeente Peel en Maas. Voor het ESF project “meetellen en meedoen 2” van de gemeente Peel en Maas verzorgt Daniëlle de re-integratie instrumenten “financiële analyse” en “financiële coaching”. Het betreft re-integratie en participatie van uitkeringsgerechtigden binnen de gemeente Peel en Maas.
Voor de gemeente Peel en Maas verzorgt Daniëlle ook wekelijks het spreekuur schuldhulpverlening: Iedereen die zich aanmeldt voor schuldhulpverlening komt binnen via het spreekuur. Ook vroegsignalering via verhuurder, energieleverancier of WML wordt opgepakt via dit spreekuur. Preventie!
De gemeente Venray huurt Daniëlle in voor budgetcoaching, eventueel in combinatie met budgetbeheer, ter versterking van het team schulddienstverlening. Preventie!
Samen met Asessor zet Daniëlle project ‘ vroegsignalering’ op voor de gemeente Venray: Niet wachten tot de burger een hulpvraag stelt, maar met signalen actief op pad. Zo’n eerste gesprek vraagt van de professional de juiste gespreks- en coach vaardigheden. Daar staat Daniëlle voor!
Daniëlle heeft eind 2010 een methodiek (‘Omgaan met budget voor zwakbegaafden’) opgezet waarmee zij, in combinatie met een maandelijks bezoek, minder begaafde mensen goed kan begeleiden om zo veel mogelijk zelfstandig hun eigen financiën te blijven beheren.
Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor jouw organisatie, neem dan contact op met Daniëlle.