web analytics

Daniëlle Knapen

MAATWERK IN FINANCIËLE EDUCATIE

Lees Verder
Wie is

Over Daniëlle

Waarom koos Daniëlle voor het helpen van mensen met financiële problemen?

Daniëlle Knapen (1976) dacht als kind dat ze kleuterjuf wilde worden. Uiteindelijk werkte ze 14 jaar in alle groepen van het basisonderwijs. Op 1 januari 2010 gooide ze het roer om. Ze startte Zuidbudgetcoaching en werd al snel Limburgs bekendste budgetcoach.
Het zelfstandig ondernemen bevalt haar zo goed, omdat ze overal zelf de puntjes op de i kan zetten. Daniëlle Knapen staat voor werk op maat en voor kwaliteit.
Een opsomming van wat Daniëlle Knapen doet en voor jou, jouw bedrijf, gemeente of stichting kan betekenen? Daniëlle Knapen schrijft voor dagblad de Limburger, ze is de L1 budgetcoach, werkgevers kunnen haar inschakelen voor werknemers met financiële problemen, Daniëlle Knapen geeft les over het onderwerp geld, schrijft en geeft cursussen voor gemeenten en re-integratiebureaus, ontwikkelt materialen, bedenkt concepten, workshops en trainingen, Daniëlle Knapen geeft (samen met Eef van Opdorp) lezingen, dit alles over…. Geld.
Daarnaast schreef ze met Eef van Opdorp in 2012 het boek “Geld, gezin en geluk”, is ze moeder van twee lekker eigenwijze jongens en is ze lid van de ledenraad van Rabobank Weerterland Cranendonck.
Druk? Ja, maar zó ontzettend leuk om te doen! Daniëlle Knapen gaat dan ook graag met jou in gesprek over wat Daniëlle Knapen voor jou kan bedenken, ontwikkelen, schrijven of presenteren.

Coach

Als Coach

Daniëlle Knapen kan jouw werknemer helpen om grotere betaalachterstanden te voorkomen


Eind 2009 volgde Daniëlle Knapen een cursus budgetcoaching en op 1 januari 2010 startte zij als zelfstandig ondernemer. Jaren later kan zij met recht zeggen dat ze over een berg ervaring beschikt en een mooi netwerk bedrijven om zich heen heeft waarbinnen zij wordt ingezet zodra een werknemer in de financiële problemen dreigt te komen.
Is het als bedrijf verstandig om iets te doen met financiële problemen (zoals loonbeslag) van een werknemer? Ja, zeker! Werknemers met geldzorgen hebben eerder last van stress, maken sneller ongelukken en zijn gevoeliger voor fraude en diefstal. En dat kost jou als werkgever geld. Bovendien geeft een loonbeslag de salarisadministratie extra werk en raak jij als werkgever door het loonbeslag betrokken bij de schulden van jouw werknemer. Je hebt er dus alle belang bij de financiële problemen van een werknemer te herkennen en deze te helpen oplossen zodat ze niet verergeren. Werknemers die niet hoeven te piekeren over geld melden zich minder vaak ziek en hoeven tijdens werktijd niet te bellen naar schuldeisers, bank, incassobureau of deurwaarder.
Daniëlle Knapen kan jouw werknemer helpen om grotere betaalachterstanden te voorkomen en weer grip te krijgen op de financiële situatie. Zij richt zich hierbij vooral op het aanleren van budgetvaardigheden zodat men beter omgaat met het beschikbare inkomen. Het opzetten van een overzichtelijke thuisadministratie en makkelijk zelf te hanteren maandbudgetoverzicht is hier een belangrijk onderdeel van.
In oktober 2013 heeft Daniëlle Knapen een nascholing “Loonbeslag in de praktijk” gevolgd bij GGN en Nibud. Heb jij als P&O-er vragen over de vastgestelde beslagvrije voet? Stel je vraag aan Daniëlle Knapen.
Naast bedrijven zijn er ook gemeenten die Daniëlle Knapen als coach inzetten. Een mooi voorbeeld is de gemeente Peel en Maas. Voor het ESF project “meetellen en meedoen 2” van de gemeente Peel en Maas verzorgt Daniëlle Knapen de re-integratie instrumenten “financiële analyse” en “financiële coaching”. Het betreft re-integratie en participatie van uitkeringsgerechtigden binnen de gemeente Peel en Maas.
Voor de gemeente Peel en Maas verzorgt Daniëlle Knapen ook wekelijks het spreekuur schuldhulpverlening: Iedereen die zich aanmeldt voor schuldhulpverlening komt binnen via het spreekuur. Ook vroegsignalering via verhuurder, energieleverancier of WML wordt opgepakt via dit spreekuur. Preventie!
De gemeente Venray huurt Daniëlle in voor budgetcoaching, eventueel in combinatie met budgetbeheer, ter versterking van het team schulddienstverlening. Preventie!
Daniëlle Knapen heeft eind 2010 een methodiek (‘Omgaan met budget voor zwakbegaafden’) opgezet waarmee zij, in combinatie met een maandelijks bezoek, minder begaafde mensen goed kan begeleiden om zo veel mogelijk zelfstandig hun eigen financiën te blijven beheren.
Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor jouw organisatie, neem dan contact op met Daniëlle Knapen.

Danielle spreekt

Als Spreker

Daniëlle kunt u boeken als spreker op uw thema avond

Als docente is Daniëlle Knapen gewend om voor een groep te staan. Zeer zeker kan zij jullie team, klanten of werknemers boeien. Daniëlle is een expert op het gebied van geld, gedrag & psychologie en daarmee ontstaat een boeiende ochtend, middag of avond over geld. Van hormoon-shoppen tot geldlekkage, van rentestanden tot reclametrucs. Met de nodige humor gaat iedereen wijzer naar huis. Want geld gaat natuurlijk niet over geld maar over gedrag en keuzes die we elke dag weer maken.
Waar kom je Daniëlle Knapen tegen? Bij lezingen op ledenbijeenkomsten van verschillende Rabobanken in Nederland. Bij Univé, de SNS bank, FNV Mooi, Centra voor Jeugd en gezin door het hele land en ook op scholen. Bijvoorbeeld onder de noemer ‘Uitkomen met inkomen’ spreekt Daniëlle Knapen voor jouw publiek. De inhoud van de avond wordt altijd samen met de opdrachtgever opgezet. De ene keer is het voor starters op de woningmarkt, de andere keer voor de jeugd of juist voor de senioren. Op scholen maakt Daniëlle Knapen de ouders wijzer over financiële opvoeding en alles wat daarbij komt kijken.
Kinderopvang Humanitas organiseert regelmatig informatie avonden voor (aanstaande) ouders. Tijdens deze avond kunnen jonge ouders beluisteren wat kinderopvang inhoudt. Aanvullend presenteert Daniëlle Knapen over de kosten van een kind en kinderopvang. Wat kost een kind? Welke inkomsten komen erbij? Toeslagen, regelingen, etc.
Voor de ouders van iets grotere jeugd heeft Daniëlle Knapen een avond “Mijn kind budgetproof” uitgezet. Deze avond verzorgt zij vele keren per jaar op scholen, vaak in samenwerking met een Centrum voor Jeugd en Gezin.
Rabobank Weerterland Cranendonck houdt drie keer per jaar een bijeenkomst voor starters op de woningmarkt. Regelmatig is Daniëlle Knapen bij deze bijeenkomsten aanwezig om de jonge bezoekers te vertellen over het totaalplaatje inkomsten en uitgaven.
Daniëlle Knapen als spreker boeken? Neem contact op met Daniëlle Knapen.

Als Docent

Als Docent

Nieuwsgierig hoe Daniëlle ook jouw leerlingen of studenten kunnen boeien?

Met een Pabo diploma op zak en een twintig tal jaren ervaring in het onderwijs, kun je Daniëlle Knapen met een gerust hart voor een groep leerlingen / studenten zetten. Daniëlle Knapen is zeker niet een docent die voor een groep haar kennis gaat staan preken. Daniëlle Knapen weet een groep altijd te activeren met haar interactieve aanpak.
Om dit perfect te kunnen doen, ontwikkelt zij zelf materialen, workshops en lessen over geld. Geen standaard pakketjes, maar materiaal op maat. Hoog in het vaandel staat dat het perfect moet aansluiten bij de doelgroep. Alle lesmaterialen worden dan ook door Daniëlle Knapen aangepast aan uw doelgroep. Hierbij neemt zij altijd de eigen situatie van de leerling als uitgangspunt. Het blijft hierdoor nooit algemeen, maar naast algemene kennis is het vooral gericht op de jongere zelf. En dat spreekt de leerling aan!
Daniëlle Knapen geeft met heel veel passie en plezier les op scholen over omgaan met geld en ondernemen. Een school kan kiezen uit een workshop of een lessenreeks van zes lessen. Dit kan op basisscholen, voortgezet onderwijs en past ook heel goed binnen een MBO of HBO opleiding. Een goed voorbeeld is Gilde Opleidingen Roermond, Venlo en Venray: in opdracht van de gemeenten Roermond en Venray / Horst aan de Maas en in opdracht van Gilde Opleidingen geeft Daniëlle Knapen hier al sinds november 2010 lessen en workshops aan MBO studenten van niveau 1, 2, 3 en 4. Ook neemt zij meerdere keren per schooljaar deel aan veiligheidsmarkten op de diverse locaties van Gilde Opleidingen.
Nieuwsgierig hoe Daniëlle ook jouw leerlingen of studenten kunnen boeien? Neem contact op met Daniëlle Knapen.

Trainer

Als Trainer

Wil jij voor jouw organisatie een training opzetten?

Voor een groep staan, maar niet voor een klas. Educatie, maar dan voor volwassenen. Ook hierbij bouwt Daniëlle Knapen verder op jarenlange ervaring. Enerzijds met cursussen, workshops en trainingen die ze zelf geschreven heeft, anderzijds met trainingen die door een ander opgezet zijn. Daniëlle Knapen leest zich in en gaat met veel plezier wekenlang voor jouw organisatie de training in de praktijk verzorgen.
Voor de gemeente Peel en Maas schreef Daniëlle Knapen zelf een twee uur durende workshop. Inwoners van deze gemeente die zich melden voor een bijstandsuitkering volgen sinds november 2013 automatisch drie trainingen: ‘Rechten en plichten’, ‘Sollicitatietraining’ en ‘Budgetteren’. Deze laatste heeft Daniëlle Knapen opgezet en verzorgt zij driewekelijks voor de gemeente. Interactief en informatief leren omgaan met je beschikbare inkomen.
Re-integratiebureau Bijstand naar Werk zette een budgetteringstraining van vijf bijeenkomsten op. Deze informatieve training geven zij bij verschillende gemeenten in Limburg en Brabant. Als één van de trainers wordt Daniëlle Knapen ingezet.
In het Roermondse waren Wel.kom, AMW en Gilde Opleidingen zoekende naar mogelijkheden om elkaar te versterken en aan te vullen aan de preventieve kant van het ondersteunen van jongeren rondom financiën en financiële problemen. Eind 2013 benaderden zij Daniëlle Knapen en in februari 2014 volgden zij een op maat gemaakte training. Zo snel kan het gaan.
Ook deskundigheidsbevordering van bijvoorbeeld vrijwilligers en werkgevers is een training die Daniëlle Knapen kan verzorgen.
Wil jij voor jouw organisatie een training opzetten? Wil jouw organisatie een goede opzet voor een training en een ervaren trainer voor de groep? Heeft jouw organisatie al een training, maar nog geen trainer? Neem contact op met Daniëlle Knapen.